Door vast personeel te vervangen door ZZP-ers bouwt het bedrijfsleven aan een armoedegolf die zijn weerga niet kent.